Заправка картриджа canon E-16

Модель картриджаМодель аппаратаЦена
Canon E-16FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890
Заправка картриджа E16/E30FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890350
Замена фотобарабана E16/E30 FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890600
Замена ракеля E16/E30FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 89025
Замена вала заряда E16/E30FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890300
Замена магнитного вала E16/E30FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890350
Замена дозирующего лезвия E16/E30FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890200
Ремонт корпуса 100